ATEX: wat is dat?

ATEX staat voor ATmosphère EXplosible en staat voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden.

Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen (damp, nevel) of stof (poeder). Als hiervan genoeg aanwezig is kan dit, vermengd met de omgevingslucht (zuurstof) en een ontstekingsbron tot een explosie leiden.

Een ontploffing hoeft zich niet alleen voor te doen als er vuur in de buurt is, er zijn ook andere ontstekingsbronnen bijvoorbeeld hete oppervlakken, mechanische vonken, statische elektriciteit of elektrische apparatuur.

De ATEX productrichtlijn 94/9/EG (beter bekend als 'ATEX 95') beschrijft voorschriften voor apparaten (elektrisch en niet-elektrisch) en beveiligingssystemen op plaatsen (‘zones’) waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden.

De ATEX bedrijfsrichtlijn 1992/92/EG (beter bekend als 'ATEX 137') beschrijft voor werkgevers de  minimum veiligheideisen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. Voor Nederland zijn deze richtlijnen opgenomen in de ARBO wet- en regelgeving.

In ATEX 137 worden vijf verschillende zones onderscheiden:

Zone Toepassing Toelichting
0 gassen een explosief gasmengsel is voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig
1 gassen kans op aanwezigheid van een explosief gasmengsel onder normaal bedrijf is groot
2 gassen kans op aanwezigheid van een explosief gasmengsel is gering en slechts gedurende korte tijd
20 stof een explosiegevaarlijke stofwolk is voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig
21 stof kans op aanwezigheid van een explosiegevaarlijke stofwolk onder normaal bedrijf is groot
22 stof kans op aanwezigheid van een explosiegevaarlijke stofwolk is gering en slechts gedurende korte tijd

Om een een batterijlamp te gebruiken onder bovenvermelde omstandigheden moet deze voldoen aan de ATEX 95 richtlijn. Deze lampen hebben een zogenaamd ‘EX’-markering met een getal dat verwijst naar de zone indeling conform ATEX 137, waarmee aangegeven wordt onder welke omstandigheden deze lamp gebruikt mag worden.

Voorbeelden van  een ATEX-lamp is:

  • Energizer MS2ALED. (ENE628909)