Disclaimer

INSTEMMING GEBRUIKSVOORWAARDEN 
De onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn op deze website van toepassing:

  • Onder 'uitgever' wordt hierna verstaan diegene die zowel technisch als inhoudelijk zorg draagt voor de inhoud van deze website.
  • Door het openen en doorbladeren (‘browsen’) van deze website of het gebruiken en/of downloaden van informatie van deze website betekent dat U (hierna te noemen 'gebruiker') akkoord gaat met de hieronder omschreven gebruiksvoorwaarden.
  • De uitgever behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

JUISTHEID INFORMATIE 
De op deze website getoonde informatie wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

AUTEURSRECHT 
Op de inhoud van deze webpagina’s rusten auteursrechten. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

AANPASSINGEN WEBSITE
De uitgever mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.

LINKS VAN/NAAR ANDERE WEBSITES
Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten dit domein en zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker en impliceren niet dat de de uitgever de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van deze website, aangezien de uitgever geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke websites.
Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men deze website.

VERWIJDERING GEGEVENS
Wij zullen op eerste verzoek al uw gegevens uit onze eigen systemen verwijderen.