Privacy policy

cYn International B.V. , eigenaar van www.batterijlicht.nl, is ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)) onder meldingsnummer 1491838.

cYn International B.V. hanteert de volgende uitgangspunten als het gaat om gepersonaliseerde gegevens van kopers en gebruikers van de website www.batterijlicht.nl:

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website;
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Alle informatie van en over kopers en gebruikers van deze website wordt vertrouwelijk behandeld, en alleen gebruikt voor de volgende activiteiten:

  • betaal- en verzendproces;
  • herroeping van de aankoop;
  • terugroepactie (recall);
  • correspondentie over bovenstaande activiteiten.

Voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief, zal eerst toestemming gevraagd worden (opt-in).

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Alle informatie van en over kopers en gebruikers worden niet verkocht aan derden, en alleen ter beschikking gesteld aan derden:

  • om het betaal- en verzendproces uit te kunnen voeren;
  • als daar een juridische grondslag voor is.

Werknemers van Batterijlicht.nl en derden waaraan gegevens verstrekt moeten worden om de bedrijfsprocessen uit te voeren, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Op deze site gebruiken wij cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) voor het optimaal functioneren van onze website ten behoeve van de gebruiker. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Wij verzamelen geen informatie uit de cookies.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per email ( service@batterijlicht.nl) of telefoon (085-4010004).

Over communicatie per e-mail: als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief: als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon: als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.